Å kome til orde

Fanny Holmin har skrive masteroppgåva Å kome til orde. Arbeidet tematiserer kultur og psykisk helse, med spesielt fokus på skapande skriving og livskvalitet.