Å skape meining

Informasjon om masteremne ved Høgskulen i Volda

Fanny Holmin var student på masteremnet Å skape meining i 2012. Studiet er leia av komponisten Magnar Åm, og tek for seg intuisjonen si rolle i kunstnarlege skapingsprosessar.

Her kan du lese hennar refleksjonar omkring studiet på Høgskulen i Volda sine nettsider.