Arbeidsopphald i Berlin

Den som ventar lenge nok finn tid. Eg fann henne i Berlin. Tre veker i vår. Tid til å starte å skrive og tenke på nye prosjekt. Stille morgonvandringar. Midlar frå arbeidsstipend tildelt frå Bergen kommune i 2007. Tusen takk. Meir tid kjem.