Fagdag

31. januar 2013

Ivar Aasen Hotellet i Ørsta.
Helse Møre og Romsdal arranger ein Fagdag med tema Tvang i psykiatrien – Ulike perspektiv på samhandling. Fanny Holmin tek del med ei oppsummerande avslutning.