Kraftverk 47 - Billedkatalog NO5 - MU3

Nye tilbod frå Kunst, kultur og psykisk helse

5.desember 2013 var det trippel lansering av Kraftverk på Litteraturhuset i Bergen.

Bestill samleutgåve av Tidsskriftet Kraftverk 47 og Billedkatalogen Kraftverk NO 5
Lytt til Kraftverk Musikk MU3