Leseleiar Shared Reading

I november deltok eg på kurs i Shared Reading i Ålesund. I regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune utdannar dei leseleiarar i flest mulig kommunar i landsdelen.

Sjølv vil eg vere aktiv i ei lesegruppe som blir oppretta i Volda på Gnisten aktivitetshus våren 2020. Tilbodet der er i samarbeid med eit forskingsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

Les meir om Shared reading her. https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/nyhetsarkiv/skal-lage-litterare-pusterom/