Master

Å kome til orde
– Skapande skriving og livskvalitet

Fanny Holmin har skrive masteroppgåve i studiet Meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. I masterarbeidet fokuserte ho på kultur og psykisk helse.

Her kan du laste ned samandraget frå masteren:

Samandrag Å kome til orde

Her kan du laste ned heile masteroppgåva:

Å kome til orde Master Fanny Holmin