Å skape meining

Informasjon om masteremne ved Høgskulen i Volda

Fanny Holmin var student på masteremnet Å skape meining i 2012. Studiet er leia av komponisten Magnar Åm, og tek for seg intuisjonen si rolle i kunstnarlege skapingsprosessar.

Her kan du lese hennar refleksjonar omkring studiet på Høgskulen i Volda sine nettsider.

Konsert - Dei Nynorske Festspela

Fredag 28. juni kl. 09 – 10.30
Festspelfrukost – All verdas frukost
Ivar Aasen tunet, Hovdebygda

Torsdag 27. juni kl. 13
Minikonsert
AMFI – Ørsta

Grenselaust deltar på Festspelfrukost med ord og tonar. Stein Helge Solstad er vikar for Bjørnar Myhr. Velkommen til ei poetisk morgonstund under Dei nynorske Festspela.

Å møte det tredje

Verkstad i tekst og rørsle

Bratteberg skule i Volda,  6. – 8. mai 2013

Fanny Holmin og dansekunstnar Solveig Styve Holte leiar ein tverrkunstnarleg verkstad for barneskulen. Verkstaden har det kunstnarlege prinsippet at forteljingar blir skapte både gjennom kroppsspråk – rørsle og gjennom ord – skrift.

Vi inviterer elevane inn i ein prosess slik vi normalt arbeider når vi utviklar til dømes ein performance ut frå den fyrste, igangsetjande ideen. I arbeid der vi improviserer fram materialet, kjem vi ikkje med ein fasit i møte med kvarandre eller elevane, men stolar på den skapingskrafta som oppstår i møtet og samhandlinga.

Verkstaden er støtta av Kulturrådet – prosjektstøtte for barn og unge, og Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Konsert med Høgskulekoret

Søndag 14.april klokka 19.30 i Volda Kyrkje

Ivar Aasen i ord og tonar. Om hugen, lagnaden og livet

Studentkoret ved Høgskulen i Volda inviterer til konsert i Volda kyrkje. Lyrikar Fanny Holmin og musikarar frå Grenselaust tar del.

Les meir om konserten.

Lansering Kraftverk 45

Tirsdag 12. mars 2013 kl. 19.00 på Landmark i Bergen.

Tidsskriftet Kraftverk lanserer nettutgåva nr. 45 med opplesingar, foredrag frå Skrivekunstakademiet og konsert med Hanne Vatnøy og The Tivoli Orchestra. Sjå program på Kunst, kultur og psykisk helse sine nettsider.

Slepp

Prøver med dansekunstprosjekt

Første prøveveke på Folkestad skule veke 6.IMG_1809

Slepp er eit dansekunstprosjekt i regi av Solveig Styve Holte.

Slepp vil undersøke korleis ei framsyning oppstår og vert prega av sine omgjevnadar. Tre utøvande dansekunstnarar og ein forfattar søkjer om å få sleppe inn på ein ungdomskule. Der forsøker dei å finne seg sjølv, kvarandre og eit språk saman med ungdomane som er der.

Med: Solveig Styve Holte, Marte Reithaug Sterud, Ann-Christin Berg Kongsness og Fanny Holmin.

Støtta av Spennmidlar til utvikling av Den Kulturelle Skulesekken-produksjonar.
Norsk Scenekunstbruk.

Fagdag

31. januar 2013

Ivar Aasen Hotellet i Ørsta.
Helse Møre og Romsdal arranger ein Fagdag med tema Tvang i psykiatrien – Ulike perspektiv på samhandling. Fanny Holmin tek del med ei oppsummerande avslutning.

Redaktør for tidsskriftet Kraftverk

Våren 2013

Tidsskriftet Kraftverk blir utgitt av Kunst, kultur og psykisk helse i Bergen kommune.

Fanny Holmin har tidlegare vore redaktør for Kraftverk i perioden 2007 – 2011. I ein overgangsfase vil ho vere tilbake i redaktørstolen våren 2013, fram til ny, fast redaktør kjem på plass. Ho gleder seg stort til å gjenoppta kontakten med Kraftverkmijøet. Første utgåve med Fanny Holmin som redaktør er Kraftverk 45, som vil bli lansert i midten av mars 2013.

Meistring og myndiggjering

2012 – 2014

Fanny Holmin studerer til Master i Meistring og Myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Konsert med Grenselaust

29. november 2012

Grenselaust held ein open konsert på Høgskulen i Volda.