Utstillingsopning

Laurdag 13. september 2014 kl. 12 på Kunsthuset i Ørsta

Yngvil Birkeland opnar seperatutstilling og Fanny Holmin tar del med opplesing av nyskrivne tekster. Les om utstillinga og samarbeidet i  Sunnmørsposten 10 sept 2014.

Kraftverk 47 - Billedkatalog NO5 - MU3

Nye tilbod frå Kunst, kultur og psykisk helse

5.desember 2013 var det trippel lansering av Kraftverk på Litteraturhuset i Bergen.

Bestill samleutgåve av Tidsskriftet Kraftverk 47 og Billedkatalogen Kraftverk NO 5
Lytt til Kraftverk Musikk MU3

Lansering Kraftverk 46

Torsdag 12. september 2013 kl. 19.00 på Litteraturhuset i Bergen

Tidsskriftet Kraftverk lanserer nettutgåve nr. 46 med opplesingar, foredrag ved Eva Langeland og konsert med Aurora Aksnes.

Sjå program på Kunst, kultur og psykisk helse sine nettsider.

Å skape meining

Informasjon om masteremne ved Høgskulen i Volda

Fanny Holmin var student på masteremnet Å skape meining i 2012. Studiet er leia av komponisten Magnar Åm, og tek for seg intuisjonen si rolle i kunstnarlege skapingsprosessar.

Her kan du lese hennar refleksjonar omkring studiet på Høgskulen i Volda sine nettsider.

Konsert - Dei Nynorske Festspela

Fredag 28. juni kl. 09 – 10.30
Festspelfrukost – All verdas frukost
Ivar Aasen tunet, Hovdebygda

Torsdag 27. juni kl. 13
Minikonsert
AMFI – Ørsta

Grenselaust deltar på Festspelfrukost med ord og tonar. Stein Helge Solstad er vikar for Bjørnar Myhr. Velkommen til ei poetisk morgonstund under Dei nynorske Festspela.

Å møte det tredje

Verkstad i tekst og rørsle

Bratteberg skule i Volda,  6. – 8. mai 2013

Fanny Holmin og dansekunstnar Solveig Styve Holte leiar ein tverrkunstnarleg verkstad for barneskulen. Verkstaden har det kunstnarlege prinsippet at forteljingar blir skapte både gjennom kroppsspråk – rørsle og gjennom ord – skrift.

Vi inviterer elevane inn i ein prosess slik vi normalt arbeider når vi utviklar til dømes ein performance ut frå den fyrste, igangsetjande ideen. I arbeid der vi improviserer fram materialet, kjem vi ikkje med ein fasit i møte med kvarandre eller elevane, men stolar på den skapingskrafta som oppstår i møtet og samhandlinga.

Verkstaden er støtta av Kulturrådet – prosjektstøtte for barn og unge, og Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Konsert med Høgskulekoret

Søndag 14.april klokka 19.30 i Volda Kyrkje

Ivar Aasen i ord og tonar. Om hugen, lagnaden og livet

Studentkoret ved Høgskulen i Volda inviterer til konsert i Volda kyrkje. Lyrikar Fanny Holmin og musikarar frå Grenselaust tar del.

Les meir om konserten.

Lansering Kraftverk 45

Tirsdag 12. mars 2013 kl. 19.00 på Landmark i Bergen.

Tidsskriftet Kraftverk lanserer nettutgåva nr. 45 med opplesingar, foredrag frå Skrivekunstakademiet og konsert med Hanne Vatnøy og The Tivoli Orchestra. Sjå program på Kunst, kultur og psykisk helse sine nettsider.

Slepp

Prøver med dansekunstprosjekt

Første prøveveke på Folkestad skule veke 6.IMG_1809

Slepp er eit dansekunstprosjekt i regi av Solveig Styve Holte.

Slepp vil undersøke korleis ei framsyning oppstår og vert prega av sine omgjevnadar. Tre utøvande dansekunstnarar og ein forfattar søkjer om å få sleppe inn på ein ungdomskule. Der forsøker dei å finne seg sjølv, kvarandre og eit språk saman med ungdomane som er der.

Med: Solveig Styve Holte, Marte Reithaug Sterud, Ann-Christin Berg Kongsness og Fanny Holmin.

Støtta av Spennmidlar til utvikling av Den Kulturelle Skulesekken-produksjonar.
Norsk Scenekunstbruk.

Fagdag

31. januar 2013

Ivar Aasen Hotellet i Ørsta.
Helse Møre og Romsdal arranger ein Fagdag med tema Tvang i psykiatrien – Ulike perspektiv på samhandling. Fanny Holmin tek del med ei oppsummerande avslutning.