Slepp

Prøver med dansekunstprosjekt

Første prøveveke på Folkestad skule veke 6.IMG_1809

Slepp er eit dansekunstprosjekt i regi av Solveig Styve Holte.

Slepp vil undersøke korleis ei framsyning oppstår og vert prega av sine omgjevnadar. Tre utøvande dansekunstnarar og ein forfattar søkjer om å få sleppe inn på ein ungdomskule. Der forsøker dei å finne seg sjølv, kvarandre og eit språk saman med ungdomane som er der.

Med: Solveig Styve Holte, Marte Reithaug Sterud, Ann-Christin Berg Kongsness og Fanny Holmin.

Støtta av Spennmidlar til utvikling av Den Kulturelle Skulesekken-produksjonar.
Norsk Scenekunstbruk.